Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Ερώτηση 1: Τι είναι ο όρος ΕΜΕ που αναφέρεται στα επιδοτούμενα προγράμματα και αποτελεί βασική προϋπόθεση ένταξης σε αυτά; Απάντηση: Με τον όρο Ετήσιες Μονάδες Εργασίες (ΕΜΕ) αναφερόμαστε στο μέγεθος του προσωπικού που απασχολείται από μία επιχείρηση. Για τον υπολογισμό της, λαμβάνονται υπόψη όλα τα πρόσωπα που απασχολήθηκαν σε αυτή, με σχέση εξαρτημένης (μισθωτής) εργασίας. […]

Περισσότερα

Παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 20 Μαρτίου και ώρα 15:00 η υποβολή των αιτήσεων για τον Β’ κύκλο του << Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών, ηλικίας 18–29 ετών, με έμφαση στη ψηφιακή οικονομία >> Στόχος της δράσης διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση νέων ανέργων, μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με […]

Περισσότερα

Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων <<Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ>>. Η Δέσμη θα αποτελείται από 2 επιμέρους δράσεις. Συγκεκριμένα: Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ: Δικαιούχοι: επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Ποσοστό Επιχορήγησης:  έως 40%. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν […]

Περισσότερα

Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» με συνολικό προϋπολογισμό 300.000.000€,. Στόχος είναι η υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών από τις ελληνικές επιχειρήσεις.  Η Δέσμη χωρίζεται σε τρεις Δράσεις. Συγκεκριμένα:   Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ:   Ποσοστό ενίσχυσης: από 50% έως 60% Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000€ έως 30.000€.   Δράση 2 – […]

Περισσότερα

Ξεκινά τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023  η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για τον Β΄ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία». Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 1.500 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με […]

Περισσότερα

Ετήσιες Μονάδες Εργασίας ή αλλιώς ΕΜΕ. Ένας όρος που εμφανίζεται συχνά στους οδηγούς των ευρωπαϊκών προγραμμάτων , προκαλώντας σύγχυση στους ενδιαφερόμενους. Οι ΕΜΕ είναι η μονάδα μέτρησης απασχόλησης της εργασίας και αποτελεί βασικό κριτήριο για την ένταξη των επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα. Οι ΕΜΕ αντικατοπτρίζουν το μέγεθος του προσωπικού που απασχολείται σε μία επιχείρηση. Για […]

Περισσότερα

  Στους οδηγούς των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, συναντάμε συχνά τους παραπάνω όρους, που διαχωρίζουν τις επιχειρήσεις σε κατηγορίες. Μία επιχείρηση, ανάλογα με το χρονικό διάστημα λειτουργίας της, μπορεί να ονομαστεί : Υφιστάμενη : Αν έχει περισσότερες από 2 ολοκληρωμένες διαχειριστικές     χρήσεις. Νεοσύστατη : Αν έχει έως 2 ολοκληρωμένες διαχειριστικές χρήσεις. Υπό σύσταση : Δεν έχουν υπόσταση […]

Περισσότερα

Μέχρι πρότινος οι εταιρείες δικαιοχρησίας (franchisees), εξαιρούνταν από τις προσκλήσεις του ΕΣΠΑ, λόγω της σύνδεσης τους με τους franchisors. Από εδώ και το εξής, η επιλεξιμότητα των δαπανών, θα καθορίζεται από τον βαθμό σύνδεσης της επιχείρησης με τον πάροχο του δικαιώματος της δικαιοχρησίας, δηλαδή τον franchisor. Πιο συγκεκριμένα, στις προσκλήσεις που αναμένονται να εκδοθούν το […]

Περισσότερα

Σκοπός: Η ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και η αντιμετώπιση της διαρροής εργατικού δυναμικού μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 10.000 νέων. Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα. Οι εργοδότες εντάσσονται ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής: Ωφελούμενοι: Άνεργοι ηλικίας 18-30 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Διάρκεια: Η διάρκεια του προγράμματος […]

Περισσότερα

Tο πρόγραμμα θα αποτελείται από τρεις δράσεις. Πιο συγκεκριμένα :   η Πρώτη Δράση (Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ): η δράση αυτή απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν υιοθετήσει ακόμα σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ). Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 18.000€ και 30.000€ με ποσοστό επιδότησης 50%. Η δεύτερη Δράση […]

Περισσότερα
Show Buttons
Hide Buttons