Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Tο πρόγραμμα θα αποτελείται από τρεις δράσεις. Πιο συγκεκριμένα :   η Πρώτη Δράση (Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ): η δράση αυτή απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν υιοθετήσει ακόμα σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ). Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 18.000€ και 30.000€ με ποσοστό επιδότησης 50%. Η δεύτερη Δράση […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: οι νέοι ελεύθεροι επιχειρηματίες οι οποίοι: είναι ηλικίας 30 έως 45 ετών έχουν δημιουργήσει νέες επιχειρήσεις από 01/01/2022 ήταν άνεργοι πριν την ίδρυση της νέας επιχείρησης ανήκουν στις Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας και στην Δυτικής Μακεδονίας   Διάρκεια ενίσχυσης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) […]

Περισσότερα

Ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις του κλάδου της γούνας και συναφών ειδών. Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής: α) Να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών  μέχρι την 31.12.2021. β) Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά το Α εξάμηνο του έτους 2022 σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του Α εξαμήνου του 2019. γ) Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία δ) […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες.   Ποσά επιχορήγησης:  Τα ποσά της επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης για 12 μήνες έχουν ως εξής: 467 € μηνιαία / 5.598 € […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18-29 ετών. *Μετά την έγκριση τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να πραγματοποιήσουν έναρξή εργασιών στην αντίστοιχη ΔΟΥ.   Διάρκεια ενίσχυσης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.   […]

Περισσότερα

Έως και 1.600 άνεργοι ηλικίας 25-29 ετών με πτυχίο ή δίπλωμα στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν σε κρίσιμες για την καριέρα και την απασχόληση τους ψηφιακές δεξιότητες και ταυτόχρονα να αμειφθούν με έως και 3.000 ευρώ, ενώ θα κάνουν την πρακτική τους σε επιχειρήσεις του κλάδου ΤΠΕ. Στο πλαίσιο […]

Περισσότερα

Δεν αποκλείεται οι πρώτες εκταμιεύσεις να γίνουν ακόμη και πριν το τέλος του έτους. Το νέο ΕΣΠΑ θα κατευθύνει πόρους στην επιχειρηματικότητα, στις επενδύσεις, στην εξωστρέφεια. Οι δυο δράσεις του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» θα τρέξουν ως εξής: Η πρώτη δράση αφορά στην «Ψηφιακή Μετάβαση των ΜμΕ» με τον πρώτο κύκλο προκηρύξεων να περιλαμβάνει πόρους 300 εκατ. ευρώ. Η […]

Περισσότερα

  Η εταιρεία μας αναζητεί να εντάξει στο δυναμικό της Λογίστρια/τή, για πλήρη απασχόληση με αντικείμενο εργασιών την πλήρη λογιστική παρακολούθηση εταιριών με βιβλία Β΄και Γ’ κατηγορίας. Βασικές αρμοδιότητες: Καταχώριση, τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων Β΄και Γ’ κατηγορίας Σύνταξη – υποβολή όλου του φάσματος των δηλώσεων (ΦΠΑ, VIES, παρακρατούμενοι φόροι κ.λπ.) Καταχώριση και συμφωνία τραπεζικών κινήσεων Προετοιμασία ισοζυγίου […]

Περισσότερα

H Add Advantage συμμετείχε στο 2ο ετήσιο Thessaloniki Metropolitan Summit του Economist, με θέμα: «Η Ευρώπη σε περιόδους αναταραχής: Ανεβάζοντας το όραμα της ενότητας και της αλληλεγγύης στο επόμενο επίπεδο» το οποίο θα πραγματοποιήθηκε στις 8 & 9 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής της εταιρείας παρευρέθει στην συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι:  Εμπορικές εταιρείες Συνεταιρισμοί Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις (υπό προϋποθέσεις).   Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια: στο καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε: Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων Ίδρυση, […]

Περισσότερα
Show Buttons
Hide Buttons