Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Στοχεύει στην  δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. Μπορούν να συμμετέχουν Ανεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή [...]
Περισσότερα

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων  υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομήςκαι της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στηνεσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. Μπορούν να συμμετέχουν Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές [...]
Περισσότερα

Το πρόγραμμα στοχεύει την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Μπορούν να συμμετέχουν Ανεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης. Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με [...]
Περισσότερα

Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών. Μπορούν να συμμετέχουν Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις Υφιστάμενες επιχειρήσεις [...]
Περισσότερα

Φορολογικές απαλλαγές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα επτά (7) έτη, επιδοτήσεις επιτοκίου, συμψηφισμό οφειλών με φόρους, επιδότηση θέσεων εργασίας και σταθερό φορολογικό πλαίσιο, προβλέπει μεταξύ των άλλων ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος . Με βάση το προσχέδιο που παρουσιάζεται στον Τύπο, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, ο οποίος αναμένεται να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στις επόμενες ημέρες, θα επιχορηγεί πλέον [...]
Περισσότερα

Στις 23 Νοεμβρίου «ανοίγει» η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης», με το οποίο πέφτει η αυλαία των προγραμμάτων ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-13. Το πρόγραμμα στοχεύει στην στήριξη 12.700 εργαζόμενων και ελεύθερων επαγγελματιών. Oι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΟΑΕΔ την αίτηση υπαγωγής [...]
Περισσότερα

Η Add Advantage υποστηρίζεει την κοινωνική επιχειρηματικότητα Η Add Advantage σε συνεργασία με την Militos Consulting S.A. υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα που επενδύει γνωσιακό κεφάλαιο για να δημιουργήσει προστιθέμενη κοινωνική αξία. Στο πλαίσιο του έργου Επιχειρώ Κοινωνικά που υλοποιεί η Develop Athens και ο Δήμος Αθηναίων, επεξεργαζόμαστε και στο Β κύκλο του Προγράμματος εξατομικευμένα σχέδια στήριξης [...]
Περισσότερα

Η μεγαλύτερη εκδήλωση για την επιχειρηματικότητα και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων. http://www.pan-orama.org/ Η Αdd Advantage ήταν εκεί...Φέτος  για πρώτη φορά εγκαινιάστηκαν οι  συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, όπου κληθήκαμε να συμμετέχουμε.Ο κ. Κωνσταντίνος Ζώμπος, ιδρυτής της Add Advantage, Accounting & Business Consulting, παρουσίασε συνοπτικά το περίγραμμα της νέας Προγραμματικής περιόδου 2014-2020 δίνοντας έμφαση στους τρόπους εύρεσης [...]
Περισσότερα

«Ημέρες Καριέρας: Δικτύωση Ωφελούμενων με Επιχειρήσεις» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) οργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ημέρες Καριέρας: Δικτύωση Ωφελούμενων με Επιχειρήσεις», την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 15:00, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52). Ο κ. Κωνσταντίνος Ζώμπος, ιδρυτής της Add Advantage, Accounting & Business Consulting, παρουσίασε συνοπτικά το [...]
Περισσότερα

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠ ΕΠΑνΕΚ), σε συνέχεια της έγκρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την εξειδίκευση των δράσεων του ΕΠ ΕΠΑνΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής δέσμης προγραμμάτων κρατικών […]

Περισσότερα
Show Buttons
Hide Buttons