Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Μέχρι πρότινος οι εταιρείες δικαιοχρησίας (franchisees), εξαιρούνταν από τις προσκλήσεις του ΕΣΠΑ, λόγω της σύνδεσης τους με τους franchisors. Από εδώ και το εξής, η επιλεξιμότητα των δαπανών, θα καθορίζεται από τον βαθμό σύνδεσης της επιχείρησης με τον πάροχο του δικαιώματος της δικαιοχρησίας, δηλαδή τον franchisor. Πιο συγκεκριμένα, στις προσκλήσεις που αναμένονται να εκδοθούν το […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: Εμπορικές εταιρείες Συνεταιρισμοί Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις (υπό προϋποθέσεις). Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια: στο καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια που πληρούν μία από τις προϋποθέσεις: Δημιουργία νέας μονάδας Επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας Διαφοροποίηση της παραγωγής της μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ποτέ […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: οι εγγεγραμμένοι άνεργοι Ρομά στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 20-44 ετών. Διάρκεια ενίσχυσης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα επιχορήγησης των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ. Ποσά επιχορήγησης:  Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής: 1η […]

Περισσότερα

Το πρόγραμμα θα αποτελείται από 2 επιμέρους δράσεις. Συγκεκριμένα: Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ: Δικαιούχοι: θα είναι επιχειρήσεις οι οποίες: έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, έχουν τρεις (3) τουλάχιστον ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πλήρους ή μερικής απασχόλησης το προηγούμενο έτος, δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμες δραστηριότητες. Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός: Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 200.001€ έως […]

Περισσότερα

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο(2) κύκλους: Α΄ Κύκλος: Για 3.000 ανέργους που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Β’ Κύκλος: Για 7.000 ανέργους που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.  Ωφελούμενοι: Εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: Άτομα με Αναπηρία Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας […]

Περισσότερα

Σκοπός: Η ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και η αντιμετώπιση της διαρροής εργατικού δυναμικού μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 10.000 νέων. Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα. Οι εργοδότες εντάσσονται ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής: Ωφελούμενοι: Άνεργοι ηλικίας 18-30 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Διάρκεια: Η διάρκεια του προγράμματος […]

Περισσότερα

Σκοπός: Η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας της χώρας, με προτεραιότητα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.  Ωφελούμενοι: Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 45 ετών και άνω. Δικαιούχοι Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Διάρκεια: Η […]

Περισσότερα

Tο πρόγραμμα θα αποτελείται από τρεις δράσεις. Πιο συγκεκριμένα :   η Πρώτη Δράση (Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ): η δράση αυτή απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν υιοθετήσει ακόμα σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ). Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 18.000€ και 30.000€ με ποσοστό επιδότησης 50%. Η δεύτερη Δράση […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: οι νέοι ελεύθεροι επιχειρηματίες οι οποίοι: είναι ηλικίας 30 έως 45 ετών έχουν δημιουργήσει νέες επιχειρήσεις από 01/01/2022 ήταν άνεργοι πριν την ίδρυση της νέας επιχείρησης ανήκουν στις Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας και στην Δυτικής Μακεδονίας   Διάρκεια ενίσχυσης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) […]

Περισσότερα

Ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις του κλάδου της γούνας και συναφών ειδών. Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής: α) Να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών  μέχρι την 31.12.2021. β) Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά το Α εξάμηνο του έτους 2022 σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του Α εξαμήνου του 2019. γ) Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία δ) […]

Περισσότερα
Show Buttons
Hide Buttons