Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Δεν αποκλείεται οι πρώτες εκταμιεύσεις να γίνουν ακόμη και πριν το τέλος του έτους. Το νέο ΕΣΠΑ θα κατευθύνει πόρους στην επιχειρηματικότητα, στις επενδύσεις, στην εξωστρέφεια. Οι δυο δράσεις του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» θα τρέξουν ως εξής: Η πρώτη δράση αφορά στην «Ψηφιακή Μετάβαση των ΜμΕ» με τον πρώτο κύκλο προκηρύξεων να περιλαμβάνει πόρους 300 εκατ. ευρώ. Η […]

Περισσότερα

  Η εταιρεία μας αναζητεί να εντάξει στο δυναμικό της Λογίστρια/τή, για πλήρη απασχόληση με αντικείμενο εργασιών την πλήρη λογιστική παρακολούθηση εταιριών με βιβλία Β΄και Γ’ κατηγορίας. Βασικές αρμοδιότητες: Καταχώριση, τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων Β΄και Γ’ κατηγορίας Σύνταξη – υποβολή όλου του φάσματος των δηλώσεων (ΦΠΑ, VIES, παρακρατούμενοι φόροι κ.λπ.) Καταχώριση και συμφωνία τραπεζικών κινήσεων Προετοιμασία ισοζυγίου […]

Περισσότερα

H Add Advantage συμμετείχε στο 2ο ετήσιο Thessaloniki Metropolitan Summit του Economist, με θέμα: «Η Ευρώπη σε περιόδους αναταραχής: Ανεβάζοντας το όραμα της ενότητας και της αλληλεγγύης στο επόμενο επίπεδο» το οποίο θα πραγματοποιήθηκε στις 8 & 9 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής της εταιρείας παρευρέθει στην συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι:  Εμπορικές εταιρείες Συνεταιρισμοί Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις (υπό προϋποθέσεις).   Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια: στο καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε: Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων Ίδρυση, […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: ο άνεργος που θα ιδρύσει νέα επιχείρηση (ατομική επιχείρηση/νομικό πρόσωπο) με τις ακόλουθες προϋποθέσεις Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ Ηλικίες από 18 έως 29 ετών Να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης Διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει […]

Περισσότερα

Από 1/1/2022 ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος “Ελλάδα 2.0” θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16 περί ιδιωτικών Καθεστώτα ενισχύσεων: 13 νέα καθεστώτα ενισχύσεων τα οποία θα αφορούν τις θεματικές κατηγορίες-άξονες: Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων Νέο Επιχειρείν Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσειςοι οποίες: • Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ. • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα. • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022. • Συνιστούν νομική οντότητα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., ΚΟΙΝΣΕΠ, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση) • Τηρούν […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια, με ελληνικό ΑΦΜ. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησής τους στο Πρόγραμμα. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα. Συνιστούν […]

Περισσότερα

Ποιες επιχειρήσεις αφορά το πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία MμΕ”; Το πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ” απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022. Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (λαμβάνεται υπόψη […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: όλα τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις μικρές, μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις.   Όλα τα νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα   Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Ο ελάχιστος και ο ανώτατος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται σύμφωνα με τον πίνακα:   Μέγεθος επιχειρήσεων Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος […]

Περισσότερα
Show Buttons
Hide Buttons