Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

«Τρέχουν» οι αιτήσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, που αναζητούν προσωπικό και επιθυμούν να ενταχθούν στη νέα δράση της ΔΥΠΑ. Με το νέο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων, δίνεται η δυνατότητα σε 3.900 νέους να αποκτήσουν εμπειρία στη ψηφιακή οικονομία. Ωφελούμενοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι ηλικίας έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στον […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές υψηλής ανεργίας της Αττικής και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά. Ωφελούμενοι: οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες. Ποσά επιχορήγησης:  Τα ποσά της επιχορήγησης μισθού […]

Περισσότερα

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου, άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις, με καταληκτική ημερομηνία στις 30 Ιουνίου. Προθεσμία 3 μηνών έχουν οι φορολογούμενοι για να υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις 2023, στις οποίες θα περιλαμβάνονται τα εισοδήματα που εισέπραξαν μέσα στο 2022. Ο φόρος εισοδήματος που θα προκύψει μπορεί να εξοφληθεί μπορεί να εξοφληθεί: Εφάπαξ, […]

Περισσότερα

Ερώτηση 1: Τι είναι ο όρος ΕΜΕ που αναφέρεται στα επιδοτούμενα προγράμματα και αποτελεί βασική προϋπόθεση ένταξης σε αυτά; Απάντηση: Με τον όρο Ετήσιες Μονάδες Εργασίες (ΕΜΕ) αναφερόμαστε στο μέγεθος του προσωπικού που απασχολείται από μία επιχείρηση. Για τον υπολογισμό της, λαμβάνονται υπόψη όλα τα πρόσωπα που απασχολήθηκαν σε αυτή, με σχέση εξαρτημένης (μισθωτής) εργασίας. […]

Περισσότερα

Παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 20 Μαρτίου και ώρα 15:00 η υποβολή των αιτήσεων για τον Β’ κύκλο του << Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών, ηλικίας 18–29 ετών, με έμφαση στη ψηφιακή οικονομία >> Στόχος της δράσης διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση νέων ανέργων, μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με […]

Περισσότερα

Ξεκινούν την Τετάρτη 22 Μαρτίου οι υποβολές επενδυτικών σχεδίων στη Δράση με τίτλο «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Η Δέσμη θα αποτελείται από 2 επιμέρους δράσεις. Συγκεκριμένα: Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ: Δικαιούχοι: υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: Να έχουν τουλάχιστον […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει: Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον έτος Να διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου Το επενδυτικό […]

Περισσότερα

Kεντρικός στόχος είναι να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και οι θέσεις απασχόλησης και να μην υπάρξουν λουκέτα κατά την επιστροφή στην κανονικότητα, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο. 3,8 δισ. από το πρόγραμμα Aνταγωνιστικότητα – Eπιχειρηματικότητα – Kαινοτομία του νέου ΕΣΠΑ, ήτοι συνολικά 5,3 δισ. ευρώ, θα αποτελέσουν βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το επόμενο διάστημα. […]

Περισσότερα

Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 – Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται οι κωδικοί ΤaxisNet του αιτούντα, ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ, το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού, ο αριθμός Πρωτοκόλλου του αιτήματος συνταξιοδότησης, η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και ο τ. φορέας υποβολής/κατάθεσης του αιτήματος συνταξιοδότησης. Σε λειτουργία τέθηκε […]

Περισσότερα
Show Buttons
Hide Buttons