Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Ανακοινώθηκε το άνοιγμα υποβολών του καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου, με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουνίου 2023, το οποίο επιδοτεί έως 75% επενδυτικά έργα για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων των κλάδων μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας.   Είδη ενισχύσεων Φορολογική απαλλαγή (για όλες τις επιχειρήσεις) Επιχορήγηση (μόνο για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις) Επιδότηση χρηματοδοτικής […]

Περισσότερα

  Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα.   Ωφελούμενοι: είναι 5.000 άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ της κατοικούν σε περιοχές αρμοδιότητας των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας   Διάρκεια: Το πρόγραμμα διαρκεί επτά (7) μήνες   Ποσά επιχορήγησης: H ΔΥΠΑ θα καταβάλει στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο […]

Περισσότερα

Ξεκινούν, Παρασκευή 12 Μαΐου οι αιτήσεις για τον Γ’ κύκλο υποβολών του Προγράμματος της ΔΥΠΑ, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, με επιδότηση 14.800€ και έμφαση στη ψηφιακή οικονομία.   Στόχος της 12μηνης δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων μέσω της ενίσχυσης τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.   Δικαιούχοι: ορίζονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ που […]

Περισσότερα

Tην Τετάρτη 10 Μαϊου ξεκινούν οι αιτήσεις για τον Γ’ κύκλο υποβολών του Προγράμματος της ΔΥΠΑ, για την ίδρυση νέας επίχειρησης, με επιδότηση 14.800€, με έμφαση στις γυναίκες. Στόχος της 12μηνης δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 450 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στις γυναίκες. Δικαιούχοι της  δράσης είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και δραστηριοποιούνται σε κλάδους (ως κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας σε τομείς ψηφιακής οικονομίας, με ενδεικτικά αντικείμενα όπως τα κάτωθι: α) ηλεκτρονικό εμπόριο, β) δημιουργία και διαμοιρασμός ψηφιακού περιεχομένου, στρατηγικές βελτίωσης θέσης μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, σχεδιασμός […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές υψηλής ανεργίας της Αττικής και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά. Ωφελούμενοι: οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες. Ποσά επιχορήγησης:  Τα ποσά της επιχορήγησης μισθού […]

Περισσότερα

  Δράση 2:  Πράσινη Παραγωγική Επένδυση: Δικαιούχοι: υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει: Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον έτος Να διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου Το επενδυτικό […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει: Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση. Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος. Να διαθέτουν ένα (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, που συμπεριλαμβάνεται […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει: Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση. Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον (1) έτος. Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης […]

Περισσότερα
Show Buttons
Hide Buttons