Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Δικαιούχοι: Εμπορικές εταιρείες Συνεταιρισμοί Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις (υπό προϋποθέσεις). Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια: στο καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια που πληρούν μία από τις προϋποθέσεις: Δημιουργία νέας μονάδας Επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας Διαφοροποίηση της παραγωγής της μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ποτέ […]

Περισσότερα

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο(2) κύκλους: Α΄ Κύκλος: Για 3.000 ανέργους που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Β’ Κύκλος: Για 7.000 ανέργους που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.  Ωφελούμενοι: Εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: Άτομα με Αναπηρία Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας […]

Περισσότερα

Σκοπός: Η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας της χώρας, με προτεραιότητα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.  Ωφελούμενοι: Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 45 ετών και άνω. Δικαιούχοι Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Διάρκεια: Η […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις οι οποίες: • Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ. • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα. • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022. • Συνιστούν νομική οντότητα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., ΚΟΙΝΣΕΠ, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση) • […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια, με ελληνικό ΑΦΜ. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησής τους στο Πρόγραμμα. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα. Συνιστούν […]

Περισσότερα

Ποιες επιχειρήσεις αφορά το πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία MμΕ”; Το πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ” απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022. Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (λαμβάνεται υπόψη […]

Περισσότερα
Show Buttons
Hide Buttons