Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Ανακοινώθηκε το άνοιγμα υποβολών του καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επένδυσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου, με ημερομηνία έναρξης την 12η Ιουνίου 2023, το οποίο επιδοτεί έως 75% επενδυτικά έργα για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων των κλάδων μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας.   Είδη ενισχύσεων : Φορολογική απαλλαγή (για όλες τις επιχειρήσεις) Επιχορήγηση (μόνο για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης […]

Περισσότερα
Show Buttons
Hide Buttons