Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Στόχος: η ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Δικαιούχοι: οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

  • υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των ιδιοκτητών επιχειρήσεων, και
  • έχουν κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) τη διαχειριστική χρήση του 2019 και
  • δεν αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
  • ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αποτυπώνεται στην περιοδική δήλωση Ε3 του έτους 2019, να είναι επιλέξιμος σύμφωνα με τις όρους του προγράμματος

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: μη επιστρεπτέα επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης σε κάθε επιχείρηση κυμαίνεται από 2.000€ έως 15.000€ ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης στις 19-03-2020. Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις με τόπο εγκατάστασης στην ΠΕ Ξάνθης λαμβάνουν αυξημένη κατά 20% ενίσχυση λόγω της έντασης της πανδημίας στην περιοχή

Ποσοστό ενίσχυσης: ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων επιχείρησης στις 19-03-2020 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ

Καλυπτόμενες δραστηριότητες & δαπάνες: Οι ενισχυόμενες δαπάνες αφορούν 

  1. Αγορά Εμπορευμάτων Χρήσης
  2. Αγορά Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
  3. Σύνολο Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
  4. Σύνολο Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
  5. Σύνολο Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
  6. Σύνολο Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

Yποβολή ΠροτάσεωνΑπό 04/11/2020 ώρα 13:00 έως και την 18/06/2021 και ώρα 15:00, εκτός αν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης εξαντληθεί νωρίτερα.

 

0 Likes
1043 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons