Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 20 Μαρτίου και ώρα 15:00 η υποβολή των αιτήσεων για τον Β’ κύκλο του << Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών, ηλικίας 18–29 ετών, με έμφαση στη ψηφιακή οικονομία >>

Στόχος της δράσης διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση νέων ανέργων, μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

Δικαιούχοι: ορίζονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ

  • που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσηςαπασχόλησης ή κατάρτισης18-29 ετών
  • που έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης(με εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ)
  • οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:  Έως 14.800€ για κάθε επιχείρηση 

  • 1η δόση ύψους 4.000€, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
  • 2η δόση 5.400€, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης
  • 3η δόση 5.400€, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης

Περίοδος Υποβολής: Από 13-02-2023  έως 20-03-2023

0 Likes
1673 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons