Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Στόχος: είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας

Ωφελούμενοι: είναι 10.000 άνεργοι

  • ηλικίας 18-29 ετών
  • απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
  • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης της ΔΥΠΑ της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Χαρακτηριστικά προγράμματος: Το πρόγραμμα διαρκεί επτά (7) μήνες και η ΔΥΠΑ θα καταβάλει στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο καθαρό μισθό 714,00€  (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής:

 

Μέγεθος επιχείρησης / Αριθμός Προσωπικού Ανώτατος αιρθμός ωφελουμένων
έως 3 άτομα 1
έως 4-9 άτομα 2
έως 10-19 άτομα 3
έως 20-30 άτομα 5
έως 31-50 άτομα 8
άνω των 50 ατόμων 20% του απασχολούμενου προσωπικού

και

έως 20

 

Απαραίτητη προϋπόθεση: είναι να μην έχει προβεί η επιχείρηση σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας, στο τρίμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης.

 

Περίοδος Υποβολής: από 03-06-2022 και ώρα 12:00

0 Likes
1387 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons