Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

 

Η εταιρεία μας αναζητεί να εντάξει στο δυναμικό της Λογίστρια/τή, για πλήρη απασχόληση

με αντικείμενο εργασιών την πλήρη λογιστική παρακολούθηση εταιριών με βιβλία Β΄και Γ’ κατηγορίας.

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Καταχώριση, τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων Β΄και Γ’ κατηγορίας
 • Σύνταξη – υποβολή όλου του φάσματος των δηλώσεων (ΦΠΑ, VIES, παρακρατούμενοι φόροι κ.λπ.)
 • Καταχώριση και συμφωνία τραπεζικών κινήσεων
 • Προετοιμασία ισοζυγίου και συμφωνία λογαριασμών
 • Μισθοδοσία (ΕΡΓΑΝΗ, υποβολή ΑΠΔ, ΦΜΥ, υπολογισμός μισθοδοσίας)
 • Διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ με κατεύθυνση Λογιστικής ή Οικονομικών
 • 3ετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο
 • Καλή γνώση της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας
 • Γνώση προγραμμάτων της Data Communication ή EpsilonNet θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Απαραίτητες δεξιότητες:

 • Εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών
 • Ομαδικό πνεύμα και οργανωτικότητα

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστες συνθήκες εργασίας

Αποστολή βιογραφικού στο info@addadvantage.gr

0 Likes
835 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons