Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Στόχος: Η στοχευμένη παροχή, δημόσιας στήριξης προκειμένου να διασφαλιστεί η 

 • ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία
 • ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας
 • Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

 

Δικαιούχοι: οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Αττικής που κατά την υποβολή της αίτησης:

 

 • έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1//2019 και να έχουν κύριο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους του προγράμματος

 

                                                και

 • κατά το 2019,το άθροισμα των εξόδων να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο από 10.000€ και να απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους

 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: ελάχιστο ποσό 5.000€ και μέγιστο ποσό 40.000 € 

Ποσοστό ενίσχυσης:  50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 για Κεφάλαιο Κίνησης

Καλυπτόμενες δραστηριότητες & δαπάνες: Οι ενισχυόμενες δαπάνες αφορούν 

 1. Αγορά Εμπορευμάτων Χρήσης
 2. Αγορά Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 3. Σύνολο Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 4. Σύνολο Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 5. Σύνολο Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
 6. Σύνολο Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

Yποβολή Προτάσεων: Από 12/10/2020 έως και 20/01/2021 ώρα 15.00

 

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ ή καλέστε μας στο  🕿 21670025499

 

 

0 Likes
1781 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons