Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Λύσεις στο πρόβλημα της χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων, με χρήση πόρων του ΕΣΠΑ ως εγγυοδοτικού μηχανισμού για να δοθεί ώθηση στον θεσμό των μικροχρηματοδοτήσεων, αναζητεί η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται, μέσω του ΕΣΠΑ, να δοθούν εγγυήσεις στα δάνεια που θα χορηγήσουν οι εταιρείες μικροχρηματοδοτήσεων, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να αντισταθμιστεί το γεγονός του αυξημένου ρίσκου που αυτές θα αναλαμβάνουν, δίνοντας δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι εγγυήσεις μέσω του ΕΣΠΑ εξετάζεται να παρέχονται και για τη σύσταση εταιρειών μικροχρηματοδοτήσεων, με τη μορφή επενδυτικών προϊόντων τα οποία θα απευθύνονται στους ενδιαφερόμενους να συστήσουν εταιρεία μικροχρηματοδοτήσεων
espa ekso  Διέξοδος μέσω ΕΣΠΑ για την ώθηση των μικροχρηματοδοτήσεων έως 25.000 ευρώ espa ekso

Το θέμα απασχολεί τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης και συζητήθηκε χθες στην σύσκεψη για την ροή ρευστότητας στην Οικονομία.

Η αδυναμία πρόσβασης των πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό και η μεγάλη ανάγκη ρευστότητας που αντιμετωπίζουν, ειδικά μετά την επέλαση της πανδημικής κρίσης, αποτελεί μεγάλο «πονοκέφαλο» για την κυβέρνηση. Η αναζήτηση διεξόδων για την ροή ρευστότητας προς τις πολύ μικρές οικονομικές μονάδες πέφτει πλέον εξ ολοκλήρου στις πλάτες του κράτους, μετά την κάθετη άρνηση των τραπεζών να προχωρήσουν σε δανεισμό οικονομικών μονάδων που δεν πληρούν τα τραπεζικά κριτήρια, αναλαμβάνοντας, έτσι, αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο.

Με την πόρτα των τραπεζών κλειστή για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, η ενεργοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τις μικροχρηματοδοτήσεις που ψηφίστηκε πέρυσι το καλοκαίρι από τη Βουλή, ανάγεται σε επείγουσα προτεραιότητα.

Βασικές αιτιάσεις όσων ενδιαφέρονται για τον θεσμό των μικροχρηματοδοτήσεων αλλά δεν προχωρούν σε σύσταση εταιρείας, είναι η έλλειψη εμπράγματων εξασφαλίσεων για τα δάνεια που θα χορηγούν οι εταιρείες αυτές, καθώς και το χαμηλό επιτόκιο δανεισμού. Σημειώνεται, πάντως, ότι ο δανεισμός με πολύ χαμηλό επιτόκιο και χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις βρίσκεται στην ουσία του θεσμικού πλαισίου για τις μικροχρηματοδοτήσεις, το οποίο  έχει βασιστεί στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Καλής Πρακτικής για την Παροχή Μικροπιστώσεων, και παρέχει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίου έως 25.000 ευρώ σε:

  • πολύ μικρές επιχειρήσεις,
  • φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων,
  • φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα,
  • φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας,
  • άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να μπουν στον χώρο εργασίας, και
  • άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ο νόμος προβλέπει ότι οι φορείς μικροχρηματοδοτήσεων λειτουργούν με τη μορφή κεφαλαιουχικής ή αστικής εταιρείας αποκλειστικού σκοπού. Πρόσωπα που υπάγονται στον δημόσιο τομέα μπορούν να συμμετέχουν στις εν λόγω εταιρείες, με ποσοστό όμως που δεν υπερβαίνει το 60% του κεφαλαίου της εταιρείας.

Το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται από τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων κατά τη στιγμή της αδειοδότησης ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων υποχρεούνται να διατηρούν ίδια κεφάλαια τουλάχιστον ίσα με το αρχικό κεφάλαιο.

Πηγή: https://bit.ly/2O7nGoI

0 Likes
1428 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons