Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Δημοσιεύθηκε Απόφαση Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ

«Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – ΕΠΑΝΕΚΙΝΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

σχετικά με την ένταξη (404) έργων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 7.353.891,36 ευρώ .

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ

 

 

0 Likes
1761 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons