Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» στο οποίο περιέχονται μεταξύ άλλων φορολογικών διατάξεων και η μείωση των ενοικίων για Ιανουάριο – Φεβρουάριο. Αναμένεται η δημοσίευση του […]

Περισσότερα
Show Buttons
Hide Buttons