Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Η έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) για το πρόγραμμα «e-λιανικό», ξεκίνησε χθες, με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 ώρα 15:00.   Η συγκεκριμένη δράση έχει προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ, επιδοτεί δαπάνες μέχρι 5.000 ευρώ και εκτιμάται ότι θα καλύψει περισσότερες από 18.000 επιχειρήσεις. Τα οφέλη της συγκεκριμένης δράσης μπορούν να έχουν μεσαίες, μικρές και πολύ […]

Περισσότερα

Δεν απαιτείται η εκ των προτέρων υλοποίηση του e-shop. Οι επιχειρήσεις θα έχουν χρόνο έξι (6) μηνών αφού ενταχθούν, για να κατασκευάσουν το e-shop. Δίνεται προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που διατηρούν φυσικό κατάστημα και δραστηριοποιούνται στο Λιανικό εμπόριο. Δίνεται βαρύτητα στις επιχειρήσεις με μεγάλη μείωση του κύκλου εργασιών τους Επιτρέπεται η υλοποίηση του e-shop υπό μορφή […]

Περισσότερα

Στόχος: η επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19) Δικαιούχοι: ορίζονται οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (ΚΑΔ 47) διατηρούν φυσικό κατάστημα η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά. Οι δικαιούχοι διακρίνονται σε: Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019. Νεοσύστατες επιχειρήσεις, […]

Περισσότερα
Show Buttons
Hide Buttons