Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

  Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα.   Ωφελούμενοι: είναι 5.000 άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ της κατοικούν σε περιοχές αρμοδιότητας των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας   Διάρκεια: Το πρόγραμμα διαρκεί επτά (7) μήνες   Ποσά επιχορήγησης: H ΔΥΠΑ θα καταβάλει στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο […]

Περισσότερα

Δικαιούχοι: ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και δραστηριοποιούνται σε κλάδους (ως κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας σε τομείς ψηφιακής οικονομίας, με ενδεικτικά αντικείμενα όπως τα κάτωθι: α) ηλεκτρονικό εμπόριο, β) δημιουργία και διαμοιρασμός ψηφιακού περιεχομένου, στρατηγικές βελτίωσης θέσης μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, σχεδιασμός […]

Περισσότερα
Show Buttons
Hide Buttons