Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Το πρόγραμμα θα αποτελείται από 2 επιμέρους δράσεις. Συγκεκριμένα:

 • Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ:

Δικαιούχοι: θα είναι επιχειρήσεις οι οποίες:

 • έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση,
 • έχουν τρεις (3) τουλάχιστον ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πλήρους ή μερικής απασχόλησης το προηγούμενο έτος,
 • δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμες δραστηριότητες.

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός: Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 200.001€ έως και 1.000.000€.

 • Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση

Δικαιούχοι: θα είναι επιχειρήσεις οι οποίες:

 • Έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση,
 • έχουν δύο (2) τουλάχιστον ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πλήρους ή μερικής απασχόλησης το προηγούμενο έτος,
 • δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο κλάδο.

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός: Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 έως και 200.000€.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών ενδεικτικά και για τις 2 δράσεις είναι οι ακόλουθες:

 1. Κτηριακές δαπάνες,
 2. Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού,
 3. Δαπάνες ηλεκτρικών μεταφορικών μέσων,
 4. Δαπάνες για μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

Ποσοστό επιχορήγησης: Η επιδότηση και για τις 2 δράσεις θα κυμαίνεται από 40% έως και 50%.

Να σημειωθεί ότι η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, θα γίνεται επιτρεπτή για μία και μόνο Δράση.

0 Likes
871 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons