Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Με την αλλαγή του χρόνου ολοκληρώθηκε και ο πρώτος κύκλος αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο Ελληνικών Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece” που ξεκλειδώνει μεταξύ άλλων ειδικά μέτρα στήριξης όπως το πρόγραμμα χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης, συνολικού ύψους 60 εκατ. ευρώ.

Σε αυτό το πλαίσιο έχει ανακοινωθεί πρόγραμμα στήριξης μέσω ΕΣΠΑ των startups, που έχουν εγγραφεί στο «Elevate Greece» – η πρόσκληση για το οποίο αναμένεται να δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες. Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων – Elevate Greece μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση ύψους από €5.000 έως και €100.000. Το ποσό ενίσχυσης θα προσδιοριστεί βάσει του κεφαλαίου κίνησης που δαπανήθηκε το 2019 και θα είναι της τάξης του 50% αυτού κατ’ ελάχιστον. Ωστόσο θα πρέπει να αναλωθεί από τους δικαιούχους εντός του 2021.

Με την χρηματοδότηση αυτή, που θα δοθεί με την μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, οι επιχειρήσεις μπορούν να καλύψουν έξοδα σε αγορές εμπορευμάτων χρήσης, πρώτων υλών και υλικών χρήσης. Παράλληλα, χρηματοδοτείται το σύνολο των παροχών σε εργαζομένους, καθώς και διάφορα λειτουργικά έξοδα

Σημαντικό αποτελεί ότι, το “Elevate Greece” παρουσιάστηκε στα μέσα Οκτωβρίου και μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 300 αιτήσεις ένταξης σε αυτό, ενώ συνολικά 727 επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για την αίτηση τους. Η διαδικασία αξιολόγησης έχει ολοκληρωθεί για 70 αιτήσεις, ενώ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου στη μητρώο εμφανιζόντουσαν 50 startup εταιρείες.

Δυναμικό ήταν και το ξεκίνημα με το νέο έτος, καθώς με 37 νέες startups εμπλουτίστηκε το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Ε.Μ.Ν.Ε.) ανεβάζοντας τον αριθμό των εγγεγραμμένων νεοφυών επιχειρήσεων στις 137.

Αξίζει να σημειωθεί πως για την εγγραφή τους στο Elevate Greece οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καλύπτουν απαραίτητα δύο κριτήρια: Πρώτον να έχουν μια καινοτόμα δραστηριότητα και δεύτερον να έχουν προοπτικές ανάπτυξης τόσο στην ελληνική όσο και στις διεθνείς αγορές. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος ορισμός για το τι καθιστά μια επιχείρηση startup η εγγραφή στο μητρώο θα γίνεται με δύο τρόπους:

–       O πρώτος τρόπος (fast track διαδικασία) αφορά τις εταιρείες που έχουν ήδη λάβει χρηματοδότηση από επενδυτικά κεφάλαια το οποία ειδικεύονται στις νεοφυείς επιχειρήσεις (Venture Capital Funds). Η εγγραφή αυτών των εταιρειών θα είναι ουσιαστικά αυτόματη.

–       Ο δεύτερος τρόπος είναι η αξιολόγηση από δύο ανεξάρτητους κριτές η οποία απαρτίζεται από παράγοντες του οικοσυστήματος

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως το 85% των επιχειρήσεων έχει έδρα στην Ελλάδα, το 7% έχει έδρα στο εξωτερικό με υποκατάστημα στη χώρα μας, και το 8% έδρα στο εξωτερικό με θυγατρική στη χώρα μας. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων του Elevate Greece είναι ΙΚΕ (83%), ενώ 6% είναι ΕΠΕ και 11% Ανώνυμες Εταιρείες. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα με τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ έγινε δυνατή και η εγγραφή μονοπρόσωπων ΙΚΕ και ΕΠΕ.

Τέλος, σχετικά με το Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, αποτελεί το επίσημο μητρώο καταγραφής των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Στοχεύει στην παρακολούθηση της  προόδου τους με βάση συγκεκριμένα KPIs, στην υποστήριξή τους με οφέλη και πλεονεκτήματα ενώ λειτουργεί ως πόλος έλξης για επενδυτές, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό!

Για περισσοτερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://elevategreece.gov.gr/el/

0 Likes
1251 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons