Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Μετά από μια περίοδο έντονων συνθηκών είναι φανερό ότι πολλές επιχειρήσεις δημιουργούν νέες στρατηγικές και θέτουν νέους στόχους για:

  • Ανάκαμψη
  • Επανεκκίνηση
  • Αντιμετώπιση χρόνιων ανισορροπιών και απειλών

Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 έχει σχεδιαστεί με στόχο να ενισχύσει πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν  την υλοποίηση των παραπάνω στόχων.

Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 έχει συνολικό προϋπολογισμό 26,1 δισ. ευρώ, από τα οποία, τα 20,9 δισ. ευρώ. είναι η συμμετοχή της ΕΕ και τα 5,3 δισ. ευρώ η εθνική συνεισφορά.

Ποια η διαφορά με το παλιό ΕΣΠΑ;

Το πιο σημαντικό είναι ότι, το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 έχει πιο γρήγορες και ευέλικτες διαδικασίες και  εισάγει μια σειρά από καινοτομίες. Ανάμεσα σε αυτές είναι ότι οι δικαιούχοι δεν θα υπόκεινται σε αφαίρεση ή παρακράτηση λόγω οφειλών προς το Δημόσιο και προς ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Υπάρχουν ανοιχτά προγράμματα τώρα;

Τώρα, “τρέχει” μια πρόσκληση ενίσχυσης επιχειρήσεων έως 18.000€ που επλήγησαν από τον COVID.

Τον Ιούνιο ξεκινούν τα προγράμματα στον Αναπτυξιακό Νόμο, και το επόμενο δίμηνο θα ξεκινήσουν και οι πρώτες προσκλήσεις του ΕΣΠΑ.

Τον Ιούλιο θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα που αφορά το Πράσινο Αγροτουρισμό το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 49 εκατ. ευρώ.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη του Αγροτικού Τουρισμού και η διασύνδεσή του με την Πρωτογενή Παραγωγή και την Μεταποίηση.
Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι Νομικά πρόσωπα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες.

Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, αγορά εξοπλισμού και νέων τεχνολογιών, δημιουργία αλυσίδων αξίας στην αγροδιατροφή, προώθηση νέων τουριστικών προϊόντων, συμβουλευτική. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται στα 500.000 ευρώ για όλες τις επιχειρήσεις και ο μέγιστος στα 12.500.000 ευρώ, με το ποσοστό ενισχύσεων ανάλογα με την Περιφέρεια για τις ΜΜΕ να ανέρχεται στο 50%. Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 05/07/2022 και λήγει στις 30/09/2022.

Συνοψίζοντας γίνεται αντιληπτό ότι κάθε επιχειρηματίας έχει στη διάθεσή του 3 πλέον εργαλεία χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και τον Αναπτυξιακό Νόμο.

Είναι εύκολο όμως όλοι να αντλήσουν χρήματα;

Η απάντηση είναι ναι, αλλά με προϋποθέσεις. Η επιλογή κατάλληλου και έμπειρου συμβούλου είναι πλέον αναγκαία και όχι προαιρετική. Γιατί όμως;

Γιατί απαιτούνται ώριμοι «φάκελοι» χρηματοδότησης με τεκμηριωμένα business plans και προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της επένδυσης. Η ανάλυση σε βάθος της πρόσκλησης, η έγκαιρη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών και η ορθή  ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης συνιστούν παράγοντες σωστής επιλογής συνεργάτη -συμβούλου.

0 Likes
922 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons