Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Ετήσιες Μονάδες Εργασίας ή αλλιώς ΕΜΕ. Ένας όρος που εμφανίζεται συχνά στους οδηγούς των ευρωπαϊκών προγραμμάτων , προκαλώντας σύγχυση στους ενδιαφερόμενους. Οι ΕΜΕ είναι η μονάδα μέτρησης απασχόλησης της εργασίας και αποτελεί βασικό κριτήριο για την ένταξη των επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα.

Οι ΕΜΕ αντικατοπτρίζουν το μέγεθος του προσωπικού που απασχολείται σε μία επιχείρηση. Για το υπολογισμό, λαμβάνονται υπόψιν όλα τα άτομα που εργάστηκαν  σε αυτή, με σχέση εξαρτημένης (μισθωτής) εργασίας, για το έτος που εξετάζεται κάθε φορά. Αναφερόμαστε δηλαδή σε όλα τα άτομα που εμφανίζονται σε έναν τουλάχιστον πίνακα Ε4 και στις ΑΠΔ (Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις).

Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που απασχολήθηκε ολόκληρο το έτος με πλήρη απασχόληση μεταφράζεται σε 1 ΕΜΕ. Αν όμως ένας εργαζόμενος δεν εργάστηκε όλο το έτος, ή εργάζεται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ή εργάστηκε εποχιακά, μεταφράζεται σε κλάσμα μιας ΕΜΕ. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των εργαζομένων μιας επιχείρησης, δεν ταυτίζεται πάντα με τον αριθμό των ΕΜΕ.

Στις ΕΜΕ δε συμπεριλαμβάνονται σπουδαστές σε επαγγελματική εκπαίδευση καθώς και η διάρκεια των γονικών αδειών, αδειών μητρότητας και των δώρων.

2 Likes
7400 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons