Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

 

Στους οδηγούς των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, συναντάμε συχνά τους παραπάνω όρους, που διαχωρίζουν τις επιχειρήσεις σε κατηγορίες. Μία επιχείρηση, ανάλογα με το χρονικό διάστημα λειτουργίας της, μπορεί να ονομαστεί :

  • Υφιστάμενη : Αν έχει περισσότερες από 2 ολοκληρωμένες διαχειριστικές     χρήσεις.
  • Νεοσύστατη : Αν έχει έως 2 ολοκληρωμένες διαχειριστικές χρήσεις.
  • Υπό σύσταση : Δεν έχουν υπόσταση τη δεδομένη χρονική στιγμή αλλά πρόκειται να συσταθούν.

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την ένταξη της επιχείρησης σε επιδοτούμενο πρόγραμμα. Υπάρχουν χρηματοδοτικά προγράμματα για όλα τα είδη των επιχειρήσεων, σε όποιο στάδιο ζωής και αν βρίσκονται. Εμείς πρέπει μόνο να ελέγξουμε σε ποια κατηγορία απευθύνεται το εκάστοτε πρόγραμμα.

0 Likes
2309 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons