Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

 

Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα.

 

Ωφελούμενοι: είναι 5.000 άνεργοι

  • ηλικίας 18-29 ετών
  • απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
  • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ της
  • κατοικούν σε περιοχές αρμοδιότητας των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

 

Διάρκεια: Το πρόγραμμα διαρκεί επτά (7) μήνες

 

Ποσά επιχορήγησης: H ΔΥΠΑ θα καταβάλει στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο καθαρό μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει με την κάλυψη των επιπλέον 5.000 θέσεων.

 

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων : από 18-05-2023 και ώρα 11:00

0 Likes
2913 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons