Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Δικαιούχοι: 

  1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις
  2. Υπό ίδρυση επιχειρήσεις
  3. Εταιρικά σχήματα που έχει συστήσει  ΟΤΔ (Ομάδα Τοπικής Δράσης είναι ένα τοπικό εταιρικό σχήμα στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών ή άλλων φορέων της περιοχής παρέμβασης)
  4. Εργαζόμενοι σε ΝΠΙΔ εφόσον δεν κωλύονται από διατάξεις του καταστατικού του ΝΠΙΔ ή εργαζόμενοι σε ΝΠΔΔ και στο Δημόσιο τομέα, που διαθέτουν σχετική άδεια από Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο, για επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ),

Ποσά επιχορήγησης:  Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 

  1. 500.000€ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή/και εξοπλισμό και τις
  2. 100.000€ για πράξεις που αφορούν σε άυλες ενέργειες.

Περίοδος Υποβολής: από 25-01-2023 έως 31-03-2023.

0 Likes
770 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons