Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Τα προγράμματα απευθύνονται σε αυτοαπασχολούμενους (με 0-3 άτομα προσωπικό) & εργαζόμενους. Είναι επιδοτούμενα και κάθε ωφελούμενος θα λάβει 5€/ώρα κατάρτισης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από Ένωση Φορέων, μέλη της οποίας είναι:

Σκοπός των έργων είναι να συνεισφέρουν, αφενός, στην αύξηση της συμμετοχής της εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων (έως 3 άτομα προσωπικό) σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας σε ενέργειες κατάρτισης, αφετέρου, στην αναβάθμιση των προσόντων των εν δυνάμει ωφελούμενων. 

Ευρύτερη επιδίωξη των έργων αποτελεί η διασφάλιση της εργασίας και της εργασιακής εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Τα αντικείμενα κατάρτισης  / επανακατάρτισης αποτελούνται από θεωρητικό και πρακτικό τμήμα.
Σε όλα τα προγράμματα κατάρτισης / επανακατάρτισης ενσωματώνονται διδακτικές ενότητες που αφορούν σε:

  • Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία
  • Βασικές αρχές του εργατικού δικαίου
  • Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Επιχειρήσεων
  • Ενημέρωση για την εφαρμογή της Αρχής της μη Διάκρισης
  • Ηλεκτρονική τιμολόγηση (προγράμματα κατάρτισης 1-8)
  • Εξωστρέφεια (προγράμματα κατάρτισης 1-8)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέχρι τη συμπλήρωση όλων των τμημάτων σε όλη τη διάρκεια του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

0 Likes
5729 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons