Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Δικαιούχοι: ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και δραστηριοποιούνται σε κλάδους (ως κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας σε τομείς ψηφιακής οικονομίας, με ενδεικτικά αντικείμενα όπως τα κάτωθι:

α) ηλεκτρονικό εμπόριο,

β) δημιουργία και διαμοιρασμός ψηφιακού περιεχομένου, στρατηγικές βελτίωσης θέσης μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής μάρκετινγκ στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχεδιασμός ιστοσελίδων, ανάπτυξη λογισμικού για ιδιώτες και επιχειρήσεις,

γ) υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών, σταθερή – κινητή – διαδικτυακή τηλεφωνία, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και πολυμέσων,

δ) συμβουλευτικές υπηρεσίες για λογισμικό, συντήρηση και επιδιόρθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων συσκευών πολυμέσων, παροχή λύσεων ασφάλειας ηλεκτρονικών συστημάτων,

ε) τηλε-εκπαίδευση,

στ) συστήματα αυτοματισμού γραφείου,

ζ) ψηφιακές εκτυπώσεις

η) ψηφιακή τηλεόραση, ψυχαγωγία με ψηφιακά μέσα.

Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, εντάσσονται ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής :

Αριθμός προσωπικού Ανώτατο όριο Ωφελουμένων
1-3 2
4-9 3
10-19 4
20-30 6
31-50 10
>50 Έως και 25% του συνολικού απασχολούμενου προσωπικού κατά την αίτηση.

 

Ωφελούμενοι: 3.900 άνεργοι νέοι,

  • εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α.
  • απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
  • ηλικίας έως 29 ετών,
  • έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης τουλάχιστον 50 ωρών στην Ψηφιακή Οικονομία & διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 

Διάρκεια προγράμματος: Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 30 ώρες εβδομαδιαία (6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα) για 6 μήνες.

 

Ποσά επιχορήγησης: Η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει 594 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (27 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας) απευθείας στους συμμετέχοντες.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή ενός παρόχου/επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά το μήνα πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

 

Περίοδος Υποβολής: από 24-04-2023 έως 24-05-2023 στις 23:59.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας, ☎️ 216-7002549 ή 📩 info@addadvantage.gr

εάν ενδιαφέρεστε να:

  • αναβαθμίσετε την επιχείρηση σας
  • ιδρύσετε τη δική σας επιχείρηση
  • αποκτήσετε λογιστική & συμβουλευτική υποστήριξη
  • λάβετε επιδότηση έως και 100% σε προγράμματα ΟΑΕΔ & ΕΣΠΑ
0 Likes
2289 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons