Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Στόχος: η δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

 

Δικαιούχοι: όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που

  • ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και
  • δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου

 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:  933 ευρώ μηνιαίως ανά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (25 ασφαλιστικές ημέρες).

  1. Κατηγορία ανέργου: Κοινοί άνεργοι Ποσοστό επιχορήγησης: 48,2% Μηνιαίο Ποσό επιχορήγησης: 450 €
  2. Κατηγορία ανέργου: Μακροχρόνια άνεργοι (άνω 12 μηνών) Ποσοστό επιχορήγησης:59% Μηνιαίο Ποσό επιχορήγησης: 550 €

 

Ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής: απαραίτητη προϋπόθεση για την επιχείρηση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής.

  • Άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα
  • Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών.
  • Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης

Περίοδος Υποβολής: Από 07/05/2021 έως και την αυτόματη λήξη μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΟΑΕΔ, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων.

1 Likes
1731 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons