Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Δικαιούχοι: οι νέοι ελεύθεροι επιχειρηματίες οι οποίοι:

 • είναι ηλικίας 30 έως 45 ετών
 • έχουν δημιουργήσει νέες επιχειρήσεις από 01/01/2022
 • ήταν άνεργοι πριν την ίδρυση της νέας επιχείρησης
 • ανήκουν στις Περιφέρειες
  • Αν. Μακεδονίας και Θράκης,
  • Δυτικής Ελλάδας,
  • Ηπείρου,
  • Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας και στην
  • Δυτικής Μακεδονίας

 

Διάρκεια ενίσχυσης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα επιχορήγησης των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

 

Ποσά επιχορήγησης:  Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

 • 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης.
 • 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη.
 • 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη.

 
Περίοδος Υποβολής: από 31-10-2022 έως 02-12-2022

0 Likes
2647 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons