Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

 

Στόχος: η επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους,  με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.

Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ:

  • 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης,
  • 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις,
  • 56.29.20: Αλλες υπηρεσίες εστίασης,
  • 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: μέγιστο ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών έτους 2019 σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ

  • Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020 η ενίσχυση θα ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020). Ο ανηγμένος κύκλος εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020) υπολογίζεται ως ο συνολικός κύκλος εργασιών έτους (2019 ή 2020) δια των αριθμό ημερών λειτουργίας έτους (2019 ή 2020) επί 365 ή 366 αντιστοίχως.
  • Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες: επιλέξιμες από την 1η Απριλίου 2021 και μετά.

 

 Προϋποθέσεις ένταξης: (Βασική Προϋπόθεση): Μείωση ετήσιου τζίρου το έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.

 

  • Έναρξη εργασιών μέχρι την 31-12-2020
  • Τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων.
  • Να είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

 

Περίοδος Υποβολής: Από 14-05-2021 έως 30-07-2021.

0 Likes
2467 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons