Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00,  λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες”. Τα κύρια σημεία του προγράμματος περιγράφονται παρακάτω.

Στόχος: η προώθηση στην απασχόληση ανέργων μέσω της ενίσχυσης τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι: ορίζονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ

  • που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, 18-29 ετών
  • να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης(με εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ)
  • οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

(*)Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ πραγματοποιείται το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της θετικής αξιολόγησης (έγκρισης)

Οι δικαιούχοι διακρίνονται σε:
  • Γυναίκες,  λαμβάνοντας υπόψη την έμφαση στις γυναίκες κατά ποσοστό 60% επί των εγκριθεισών αιτήσεων
  • Άντρες , που θα καλύπτουν το υπόλοιπο μέρος των αιτήσεων

(*) Οι δυνητικά δικαιούχοι, εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Έως 14.800€ για κάθε επιχείρηση 
  • 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
  • 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης
  • 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης

Περίοδος Υποβολής: Από 10 Μαΐου 2021  έως 10 Ιουνίου 2021.

0 Likes
2119 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons