Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Tο πρόγραμμα θα αποτελείται από τρεις δράσεις. Πιο συγκεκριμένα :

 

  • η Πρώτη Δράση (Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ): η δράση αυτή απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν υιοθετήσει ακόμα σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ). Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 18.000€ και 30.000€ με ποσοστό επιδότησης 50%.
  • Η δεύτερη Δράση (Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ): η δράση αυτή απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενσωματώσει ορισμένες τεχνολογίες και στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας . Eπιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου από 50.000€ έως και 650.000€ με ποσοστό επιδότησης έως 50%.
  • η τρίτη Δράση (Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ): η δράση αυτή αναφέρεται σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη υιοθετήσει σε μεγάλο βαθμό ΤΠΕ και στοχεύουν να επενδύσουν σε  τεχνολογίες αιχμής Eπιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.200.000€ με ποσοστό επιδότησης έως 50%.

Να σημειωθεί ότι η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, θα γίνεται επιτρεπτή για μία και μόνο Δράση.

Επιλέξιμες Δαπάνες:  Το πρόγραμμα θα καλύψει τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

  • Δαπάνες Εξοπλισμού, όπως : Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές, κ.λπ.
  • Δαπάνες Λογισμικού, όπως : Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κ.λπ.), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής, κ.λπ.
  • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση, όπως : Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.

 

 

0 Likes
817 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons