Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Αναζητούμε έναν έμπειρο Λογιστή για να επιβλέπει τις γενικές λογιστικές πράξεις. Οι αρμοδιότητες του Λογιστή/ριας περιλαμβάνουν τη συμφωνία των υπολοίπων των λογαριασμών και των τραπεζικών καταστάσεων, την τήρηση του γενικού καθολικού και τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν ολόκληρο το φάσμα της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Ο κατάλληλος Λογιστής/ρια θα πρέπει να συνδυάζει τις άριστες αναλυτικές δεξιότητες του/της με την εμπεριστατωμένη γνώση των λογιστικών αρχών.

Απαραίτητα προσόντα 

1. Εμπειρία άνω των 3ετών σε λογιστικό γραφείο

2. Αδεια λογιστή με δικαίωμα υπογραφής Α ή/ και Β τάξης

3. Τήρηση βιβλίων Β και Γ κατηγορίας

4. Καλή γνώση ΕΛΠ και φορολογικής νομοθεσίας

5. Γνώση μισθοδοτικών και εργασιακών θεμάτων (έκδοση μισθοδοσίας και γνώση υποβολής εντύπων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ)

6. Χρήση ηλεκτρολογικών υπολογιστών, Microsoft Office με εμπειρία και εξοικείωση σε λογιστικά και εμπορικά προγράμματα ERP.

0 Likes
1116 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons