Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Μέχρι πρότινος οι εταιρείες δικαιοχρησίας (franchisees), εξαιρούνταν από τις προσκλήσεις του ΕΣΠΑ, λόγω της σύνδεσης τους με τους franchisors.

Από εδώ και το εξής, η επιλεξιμότητα των δαπανών, θα καθορίζεται από τον βαθμό σύνδεσης της επιχείρησης με τον πάροχο του δικαιώματος της δικαιοχρησίας, δηλαδή τον franchisor. Πιο συγκεκριμένα, στις προσκλήσεις που αναμένονται να εκδοθούν το προσεχές διάστημα, για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την Πράσινη Μετάβασδη των Μμε, θα συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένα κριτήρια συνδεσιμότητας του franchisee με τον franchisor. Ανάλογα με τον αν πληρούνται ή όχι τα κριτήρια αυτά, θα κρίνεται η επιλεξιμότητα της δαπάνης.

Η  αποκλειστικότητα των προμηθειών, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα τέτοιο κριτήριο. Για παράδειγμα, αν ο franchisor προμηθεύει αποκλειστικά τον franchisee, τότε αίρεται ως ένα βαθμό η επιλεξιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο στενή η σύνδεση του franchise με τον franchisor, τόσο θα μειώνεται το επίπεδο επιλεξιμότητας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα αναφέρονται στους οδηγούς κατάρτισης των προσκλήσεων για τις δράσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Πράσινης Μετάβασης.

Τα παραπάνω προσδίδουν μία δόση πολυπλοκότητας στη διαδικασία έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων. Και αυτό γιατί, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξηγούν πλέον τον βαθμό διασύνδεσης, με τον franchisor  και στη συνέχεια οι υπηρεσίες τυ υπ. Ανάπτυξης να προχωρούν σε αξιολόγηση.

0 Likes
737 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons