Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων <<Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ>>.

Η Δέσμη θα αποτελείται από 2 επιμέρους δράσεις. Συγκεκριμένα:

  • Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ:

Δικαιούχοι: επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ποσοστό Επιχορήγησης:  έως 40%.

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός:  από 200.001€ έως και 1.000.000€

  • Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμE:

 Δικαιούχοι: επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ποσοστό Επιχορήγησης:  έως 40%.

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός: από 30.000€ έως και 200.000€

 Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00

 Οι Δράσεις θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού

1 Likes
1562 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons