Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Στόχος: η επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19)

Δικαιούχοι: ορίζονται οι μεσαίεςμικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

 • που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (ΚΑΔ 47)
 • διατηρούν φυσικό κατάστημα
 • η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
Οι δικαιούχοι διακρίνονται σε:
 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019.
 • Νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 και μετά, μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Έως 5.000 € για κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Εφόσον η επιχείρηση διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, τότε αυτό δύναται να αναβαθμιστεί με δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500,00€ ενώ δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

Επιλέξιμες Δαπάνεςαφορούν Εξοπλισμό Πληροφορικής και Ανάπτυξης Λογισμικού

 • Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού.
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμη Δαπάνη tablets, κινητά και τηλεοράσεις.
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS)
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Περίοδος Υποβολής: Από 22/02/2021 και ώρα 13:00 μέχρι 05/04/2021 ώρα 15:00.

0 Likes
1882 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons