Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Στόχος: η ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία.

Δικαιούχοι: οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων οι οποίες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ:

 • 93.13.10.01:  Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)
 • 93.13.10.02: Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
 • 93.11.10.04: Υπηρεσίες πίστας καρτ
 • 93.29.19.05: Υπηρεσίες παιδότοπου

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: μέγιστο ποσό ανέρχεται σε 18.000€ ανά ωφελούμενη επιχείρηση

Επιχορηγούμενο ποσοστό: 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του 2019

Επιλέξιμες Δαπάνες: 

 1. ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
 2. δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ,
 3. δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ),
 4. δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.),
 5. δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών,
 6. αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου),
 7. μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

 Προϋποθέσεις ένταξης:  το συνολικό άθροισμα των ποσών σε συγκεκριμένους κωδικούς του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ

 • Έναρξη εργασιών πριν την 01-01-2020
 • Τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων.
 • να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης (σε διακριτό της οικίας τους χώρο)

Περίοδος Υποβολής: Από 31-05-2021 έως 28-07-2021.

1 Likes
335 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons