Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Δημοσιεύτηκε η δεύτερη τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας-ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» του ΕΠΑνΕΚ.

Σύμφωνα με αυτή, οι επιχειρήσεις, των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης που θα υποβληθεί έως την Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα 17:00 έχει απορριφθεί, δύνανται μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης να υποβάλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης.

Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 29/10/2021 και ώρα 17:00. Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη Δράση.

Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα επιδότησης πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου ξεκίνησε στις 10 Ιουνίου 2021, ενώ υπήρξε και τροποποίηση της σχετικής απόφασης στις 28 Ιουνίου 2021.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 350 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, εκ των οποίων 300 εκατ. ευρώ προορίζονται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα 50 εκατ. ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις.

0 Likes
1142 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons