Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Δικαιούχοι

 1. Εμπορικές εταιρείες
 2. Συνεταιρισμοί
 3. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
 4. Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
 5. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις (υπό προϋποθέσεις).

Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια: στο καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε:

 1. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον
  αστέρων
 2. Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που
  ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
 3. Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών
  Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή
  αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
 4. Ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών
  μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα
  οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
 5. Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo
  hotels), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4)
  τουλάχιστον αστέρων
 6. Επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών
  μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, για δύο (2) τουλάχιστον έτη
  και μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής,
  αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων.

 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: ελάχιστο επιλέξιμο ύψος επενδυτικού σχεδίου
από 50.000 € έως 1.000.000 €

 

Ποσοστό επιδότησης: από 15% έως 75% ανάλογα τη περιφέρεια στην οποία θα
πραγματοποιηθεί η επένδυση

 

Επιλέξιμες Δαπάνες: ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:
1. Κτιριακές εγκαταστάσεις
2. Μηχανήματα και σύγχρονος εξοπλισμός
3. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας
4. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης
5. Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων

 

Περίοδος Υποβολής: από 05-09-2022 έως 05-12-2022.

0 Likes
1098 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons