Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Στόχος:  η στήριξη των επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού και των τεχνών και αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας ενώ υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της πανδημίας του COVID-19.

 

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Δήμου Αθηναίων που κατά την υποβολή της αίτησης:

  • έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1//2019 και να έχουν κύριο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους του προγράμματος

       και

  • κατά το 2019,το άθροισμα των εξόδων να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο από 10.000€ και να απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους

 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: ελάχιστο ποσό 5.000€ και μέγιστο ποσό 200.000 €

 

Ποσοστό ενίσχυσης:  50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 για Κεφάλαιο Κίνησης, με την μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

 

Καλυπτόμενες δραστηριότητες & δαπάνες: Οι ενισχυόμενες δαπάνες αφορούν:

  • Αγορά Εμπορευμάτων Χρήσης
  • Αγορα Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
  • Σύνολο Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
  • Σύνολο Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
  • Σύνολο Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
  • Σύνολο Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

 

 

Υποβολή ΠροτάσεωνΑπό την επίσημη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος έως και 28/02/2021 ώρα 15.00

 

 

 

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα;

 

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ ή καλέστε μας στο   21670025499

 

 

 

 

 

0 Likes
1821 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons