Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

O Οδηγός του αρχάριου επενδυτή

Την επταετία 2021 – 2027 η Ελλάδα αναμένεται να δοκιμάσει την πιο μεγάλη (και ίσως την τελευταία τόσο μεγάλη και σημαντική) ευκαιρία ανάπτυξης που είχε ποτέ μέχρι και σήμερα. Η Ελλάδα ουσιαστικά έχει … δύο ΕΣΠΑ, την περίοδο 2021 – 2027, για να υποστηρίξει την ανάπτυξή της, αντιμετωπίζοντας και τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας.

Το «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» προβλέπει επιχορηγήσεις 19,4 δισ. ευρώ και δάνεια ύψους 12,7 δισ. ευρώ για το διάστημα μέχρι το 2026.

Σε τροχιά υλοποίησης είναι και το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021–2027 με τη συνολική δημόσια δαπάνη των νέων Προγραμμάτων να ανέρχεται στα περίπου 26,7 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική κοινοτική συμμετοχή υπολογίζεται στα 21,2 δισ. ευρώ.

Με βάση τους παραπάνω πόρους η Ελλάδα αναμένεται να επωφελείται κάθε χρόνο με πόρους πάνω από 8 δισ..

ΟΙ ΠΙΟ «ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΡΙΕΣ
Μπορούμε, χωρίς αυτό να αποτελεί καν «σχήμα υπερβολής», να ισχυριστούμε ότι θα «βρέξει» επιδοτήσεις την ερχόμενη επταετία, που όμως πρέπει να πιάσουν τόπο, καθώς, όπως προαναφέραμε, δε θα έχουμε ίσως ποτέ πια μια τόσο μεγάλη ευκαιρία ανάπτυξης και διόρθωσης λαθών ολόκληρων δεκαετιών.

Αυτό θα σημάνει και προσφορά πολλών επενδυτικών ευκαιριών. Θα χρειαστεί ακόμα καλή ενημέρωση για τις επενδυτικές ευκαιρίες που «τρέχουν».

Θα χρειαστεί ο υποψήφιος επενδυτής να… επενδύσει σε έναν καλό σύμβουλο ΕΣΠΑ. Ένας επενδυτής είναι δύσκολο να διαβάσει χιλιάδες σελίδες προκηρύξεων προγραμμάτων και να αποκτήσει ξαφνικά την απαραίτητη εμπειρία για μια σειρά επενδυτικών θεμάτων και λεπτομερειών. Μαζί, επενδυτής και σύμβουλος, θα προχωρήσουν στο σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατάθεση επενδυτικού φακέλου σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ και την υλοποίηση –μετά και την έγκριση- του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης.

«Κακά τα ψέματα», ισχύει και εδώ το «πες μου ποιον έχεις σύμβουλο, να σου πω τι επένδυση θα κάνεις». Μπορεί καμιά φορά «να κάτσει» χωρίς προετοιμασία, αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, ως συνήθως, «κερδίζει η καλύτερη προσπάθεια». Και η καλή προσπάθεια εξαρτάται και από τις τεχνοκρατικές δυνατότητες του συμβούλου, αλλά και από τα «χαρακτηριστικά του επενδυτή» (δυνατότητα ίδιας συμμετοχής, γνώσεις και εμπειρία συναφής κ.τ.λ.).

Παρακάτω θα απαντήσουμε στις πιο συχνές ερωτήσεις υποψήφιων επενδυτών, επιχειρώντας με τις απαντήσεις να λύσουμε τουλάχιστον τις βασικές απορίες τους, πριν προχωρήσει στην επιλογή του συμβούλου.

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Ο συνήθης τρόπος είσπραξης της αναλογούσας επιδότησης είναι ο εξής:
1. Ο επενδυτής υλοποιεί και εξοφλεί με δικά του κεφάλαια τις δαπάνες και στη συνέχεια καταθέτει τα απαιτούμενα παραστατικά στον αρμόδιο φορέα. Οι δαπάνες πιστοποιούνται έπειτα από έλεγχο -διοικητικό ή και επιτόπιο, αναλόγως το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η επένδυση- και η επιδότηση πιστώνεται στο λογαριασμό του επενδυτή. Ο επενδυτής έχει δικαίωμα να ζητήσει και ενδιάμεση καταβολή – έλεγχο.

2. Άλλη επιλογή είναι η εξής: Λήψη προκαταβολής του 40% της επιδότησης που δικαιούται ο επενδυτής, αλλά με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, γεγονός το οποίο συχνά είναι αδύνατο ή, τουλάχιστον, πολύ δύσκολο και σχεδόν πάντα έχει σημαντικό κόστος για τον επενδυτή.

3. Τέλος, ένας άλλος τρόπος καταβολής της επιχορήγησης είναι η χρήση του Escrow Account.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ… ESCROW ACCOUNT
Ο Escrow Account είναι ένα ειδικός λογαριασμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που μπορεί να ανοίξει ο κάθε δικαιούχος μετά την οριστική του έγκριση.

Με τον Escrow Account ή Καταπιστευτικό Λογαριασμό, η επιχορήγηση που αναλογεί στο δικαιούχο σε δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί και τιμολογηθεί καταβάλλονται απευθείας στους παρόχους / προμηθευτές του.

Η εκταμίευση των πληρωμών προς τους παρόχους – προμηθευτές των δικαιούχων γίνεται χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

ΦΠΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη του ανακτήσιμου ΦΠΑ.

Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνο εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει.

Όμως, για το ΦΠΑ επενδυτικού έργου (κτηριακές δαπάνες και μηχανολογικός – επιπλικός και λοιπός εξοπλισμός) υπάρχει η δυνατότητα εύκολα να επιστραφεί άμεσα (ναι, γίνεται αυτό σήμερα, πράγμα που προ καιρού ήταν… ακατόρθωτο) ή να υπάρξει απαλλαγή.

Θέλετε να μάθετε και τις επόμενες «δημοφιλείς» ερωτήσεις – απορίες;

Μείνετε συντονισμένοι στην σελίδα μας στο facebook και στο site μας.

0 Likes
1285 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons