Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Σκοπός:

Η ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και η αντιμετώπιση της διαρροής εργατικού δυναμικού μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 10.000 νέων.

Δικαιούχοι:

Επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα. Οι εργοδότες εντάσσονται ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής:

Ωφελούμενοι:

Άνεργοι ηλικίας 18-30 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Διάρκεια:

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 7 μήνες.

 Επιχορήγηση:

Η επιχορήγηση είναι ίση με το νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές) και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας στους ωφελούμενους.

0 Likes
2735 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons