Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Δημοσιεύθηκε πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – ΕΠΑΝΕΚΙΝΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον τετρακοσίων σαράντα εννέα (449) έργων δημόσιας δαπάνης 7.043.994,74 ευρώ. Με την τροποποίηση της Απόφασης τα συνολικά ενταγμένα έργα ανέρχονται σε οκτακόσια πενήντα τρία (853). Η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 14.397.886,10 ευρώ.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ


 

0 Likes
1349 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons