Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, των ακόλουθων κλάδων:

  • Παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/ εμπορικών εκθέσεων
  • Τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
  • Εστίασης/ διασκέδασης/ ψυχαγωγίας
  • Γυμναστηρίων και Σχολών χορού.

 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:  δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο ποσοστό 8% του ετησίου κύκλου εργασιών έτους 2019

Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, εντός του 2020 ή εντός του 2021 η ενίσχυση θα ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 8% του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019, 2020 ή 2021).

Ο ανηγμένος κύκλος εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019,2020 ή 2021) υπολογίζεται ως ο συνολικός κύκλος εργασιών έτους (2019, 2020 ή 2021) δια των αριθμό ημερών λειτουργίας έτους (2019, 2020 ή 2021) επί 365 ή 366 αντιστοίχως.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.Επιλέξιμες Δαπάνες: επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου 2022

 

Προϋποθέσεις ένταξης:

  • Μείωση ετήσιου τζίρου του έτους 2020 σε σχέση με το έτος 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 50%.
  • Έναρξη εργασιών μέχρι την 31-12-2021.
  • Τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων.
  • Να είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

 

Περίοδος Υποβολής: από 16-03-2022 έως 15-04-2022

0 Likes
1207 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons