Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

tax Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Φοροτεχνικές Υπηρεσίες tax

Στην ADD ADVANTAGE Παρέχουμε συμβουλές και γνωμοδοτήσεις για φορολογικά θέματα με γνώμονα την τήρηση του φορολογικού νόμου και την αποφυγή έκθεσης του πελάτη σε πράξεις, που επιφέρουν πρόστιμα ή άλλες βαρύτερες συνέπειες.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

• Εργασίες έναρξης και διακοπής εταιριών
• Καταστατικά
• Μετατροπές και συγχωνεύσεις
• Φορολογική – φοροτεχνική υποστήριξη σε θέματα, που άπτονται όλης της φορολογικής νομοθεσίας, που αφορά επιχειρήσεις.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

• Φορολογική – φοροτεχνική υποστήριξη σε θέματα, που άπτονται όλης της φορολογικής νομοθεσίας, που αφορά ελεύθερους επαγγελματίες

ΙΔΙΩΤΕΣ

• Φορολογική – φοροτεχνική υποστήριξη σε θέματα, που άπτονται όλης της φορολογικής νομοθεσίας, που αφορά φυσικά πρόσωπα.

Show Buttons
Hide Buttons