Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

man  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες man

Στην ADD ADVANTAGE καταγράφουμε τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη και προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις σε θέματα ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

• Κατάρτιση συστήματος ελέγχου των αγορών και πληρωμών της επιχείρησης
• Σχεδιασμός και διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος της διοίκησης της επιχείρησης (μηνιαία αποτελέσματα, καταστάσεις ταμειακών ροών, προϋπολογισμοί)
• Σχεδιασμός και (εκτέλεση) συστήματος κοστολόγησης (μέσω της ομάδας 9 των λογαριασμών του ΓΛΣ ή εξωλογιστικώς)
• Oργάνωση και στελέχωση λογιστηρίου
• Υποστήριξη σε εργατικά θέματα
• Αξιολόγηση επενδύσεων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

• Υποστήριξη σε πάσης φύσεως εργατικά θέματα

ΙΔΙΩΤΕΣ

• Υποστήριξη σε πάσης φύσεως εργατικά θέματα

Show Buttons
Hide Buttons