Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Στόχος του Προγράμματος

Η ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 35.000-40.000 κατοικιών. Μέσω του προγράμματος θα διατεθούν κοντά στα 300 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ ενώ εκτιμάται να κινητοποιηθούν συνολικά, με τη μόχλευση που θα επιτευχθεί, περισσότερα από 400 εκατ. ευρώ.

Ποσοστό Επιχορήγησης

Το μέγιστο ποσοστό επιδότησης αναμένεται να αγγίξει το 70% κλιμακωτά ανάλογα με το εισόδημα του ενδιαφερομένου αλλά και επιπλέον κριτήρια όπως ο αριθμός προστατευόμενων μελών της οικογένειας.

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά κατοικία είναι οι 25.000 ευρώ.

Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενώ η εμπλοκή των τραπεζών και η δανειοδότηση δεν θα είναι υποχρεωτική εφόσον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλύψουν με ίδια κεφάλαια το δικό τους ποσοστό στο σύνολο της δαπάνης.

Επιλέξιμες Παρεμβάσεις

 • Τοποθέτηση θερμομόνωση στο κέλυφος του κτιρίου
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Αντικατάσταση υαλοπινάκων
 • Συστήματα σκίασης
 • Αναβάθμιση κεντρικού συστήματος θέρμανσης
 • Ατομικά συστήματα θέρμανσης
 • Αντλίες θερμότητας
 • Συστήματα αυτοματισμών
 • Φωτοβολταικά συστήματα (για αυτοκατανάλωση)
 • Ηλιοθερμικά συστήματα

Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος:

 • Θα υπάρχει δυνατότητα για πρόσληψη ενεργειακού συμβούλου για την προετοιμασία της αίτησης.
 • Η εξοικονόμηση ενέργειας και η διασφάλιση της υλοποίησης των επεμβάσεων θα πιστοποιείται από ενεργειακή επιθεώρηση πριν και μετά τις παρεμβάσεις.
 • Θα υπάρχει δυνατότητα για μόνο μία αίτηση ανά ενδιαφερόμενο, με εξαίρεση την περίπτωση αίτησης από το σύνολο των ιδιοκτητών πολυκατοικίας.
 • Ο συνδυασμός επιχορήγησης και επιστρεπτέας ενίσχυσης κατά μέσο όρο κυμαίνεται στο 50:50.
 • Θα γίνει επικαιροποίηση των τρεχουσών τιμών για τα είδη που επιχορηγούνται (για το κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις). Επίσης τα επιλέξιμα προϊόντα καθώς και οι αντίστοιχες τιμές αυτών θα επικαιροποιηθούν.

 

Υποβολή Προτάσεων: Από την επίσημη ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ζώμπος Κωνσταντίνος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

 

 

0 Likes
4285 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons