Δωρεάν Έλεγχος Επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα Επιδοτήσεων
Accounting & Bussiness Consulting

Στόχος του προγράμματος

Στόχος είναι η δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας νέων επιχειρήσεων οι οποίες θα κληθούν να σχεδιάσουν και να παράξουν εξειδικευμένα και ολοκληρωμένα προϊόντα τα οποία δύναται να καλύπτουν ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης με απώτερο στόχο την απόκτηση μεριδίου στη ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.

Σε πρώτη φάση θα δημιουργηθούν θερμοκοιτίδες που θα ενισχύσουν επιχειρήσεις στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη Δημόσια Διοίκηση. Στο πλαίσιο της δράσης θα αξιοποιηθούν ανενεργά δημόσια κτίρια τα οποία θα διαμορφωθούν ώστε να φιλοξενήσουν τις νέες χρήσεις.

Ενδεικτικές επιλέξιμες παρεμβάσεις – δαπάνες:

  1. Ανακατασκευή κτιρίου και διαμόρφωση εσωτερικών χώρων.
  2. Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και μέσων.
  3. Εξειδικευμένη τεχνική & επιστημονική υποστήριξη (συμβουλευτική, mentoring) στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις της θερμοκοιτίδας.
  4. Κόστος κατάθεσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
  5. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκές/διεθνείς εκθέσεις.

Δικαιούχοι

Η παρούσα δράση αποτελεί μια πιλοτική δράση στο πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας θερμοκοιτίδων από μικτά σχήματα που θα συμμετέχουν φορείς πολιτικής και ακαδημαϊκά – ερευνητικά σχήματα.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000 € (σε δημόσια δαπάνη).

 

Υποβολή Προτάσεων: Από την επίσημη ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ζώμπος Κωνσταντίνος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

 

0 Likes
4960 Views

Διαβάστε επίσης

Show Buttons
Hide Buttons